Införande av ledningssystem – Förändringsledning

Införande av ledningssystem – Förändringsledning

Att införa nytt ledningssystem påverkar hela organisationen. Att gå från en funktionsorganisation till en processorienterad organisation påverkar hela organisationen.

Sedan december 2017 hjälper Orcana sin kund med införande av nytt ledningssystem. Det handlar både om att få ett användarvänligt it gränssnitt som gör det enkelt för alla medarbetare att använda systemet från mobilen eller datorn. Uppdraget inkluderar även att säkerställa alla nya processer, processdokument, roller och ansvar samt den största delen att kommunicera, utbilda, inspirera och implementera de nya rutinerna genom hela organisationen så att alla medarbetar arbetar enligt det nya ledningssystemet. Uppdragsgivare är VD. Förändringsledning när det är som roligast!

När vi är klara har vi skapat struktur och ordning som ger ett stöd för hela organisationen. Alla medarbetare är utbildade och vet varför och hur det hjälper dem och hur de påverkar var och en. Medarbetarna använder sig enkelt systemstödet och känner att det är enkelt. Det nya ledningssystemet leder också till att bli en bättre arbetsgivare och betydligt enklare att hantera on-boarding för nya medarbetare. Den tidigare situationen är ett minne blått, då var det svårt att hitta och förstå eller veta vilken version som var gällande av processdokumenten.