ORCANAs hållbarhetsarbete

 

Vi skapar värde för människor och företag i harmoni med planeten

ORCANAs hållbarhetsarbete

 

Vi har gått från ord till handling och kan hjälpa er också!

ORCANA och hållbarhet

På Orcana är våra ledord People, Profit, Planet och Passion. Vi skapar värde för människor och företag och strävar alltid efter minsta påverkan på planeten. Att göra allt vi kan i omställningen för en bättre och mer hållbar värld är ryggraden i hur vi jobbar både i vår egen verksamhet och i våra kunduppdrag. Med FNs Globala mål och Agenda 2030 som ledstjärnor har vi alltid ett systemiskt helhetstänk som inkluderar sociaI, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 

 

Hållbarhet i vår verksamhet 

I vår egen verksamhet är vi noga med att hela värdekedjan och vårt eget agerande är så hållbart som möjligt. Allt ifrån den enklaste handling som att inte använda skrivaren i onödan, till att välja ansvarsfulla samarbetspartners som också värnar om våra naturresurser, klimatneutralitet och människors hälsa och välmående.  

 

Hållbarhet i våra uppdrag 

Oavsett om det är en genomlysning av en verksamhets produktionsflöde eller ledarskapscoaching arbetar vi för en affärsmässig utveckling i linje med alla FNs 17 globala mål. Vi tänker systemiskt där alla mål samverkar men lägger speciellt fokus på följande mål:  

Mål 5     -Jämställdhet 

Mål 8     -Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Mål 9     -Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Mål 12    -Hållbar konsumtion och produktion 

 

Vårt stöd för social hållbarhet i samhället

Vi värnar om människans välmående och lika rätt för alla. Därför stöttar vi idéellt genom:

– bidrag till organisationen Maskrosbarn som hjälper barn som vuxit upp under svåra förhållanden att hitta fotfäste.
– coaching som mentor till unga företagare via Almis mentornätverk.

I takt med att vår verksamhet växer kommer vårt stöd utökas.

Våra tjänster för hållbar verksamhetsutveckling 

Vi hjälper organisationer med hållbarhetsomställningen genom konsultation och utbildningar med innehåll anpassat efter önskad nivå och målsättning. Vi genomför även dedikerade verksamhetsanalyser för att identifiera förbättringspotential och utvecklingsområden och kan även skapa förändringsplaner såväl som att bistå med spetskompetens i förändringsledning vid implementering.