Integritetspolicy

Spar energi, vinn tid och ta rätt beslut. Orcana navigerar företag rätt när förändringens vindar blåser.

Så här hanterar Orcana dina personuppgifter

Hos Orcana är våra kunders integritet är av yttersta vikt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Orcana AB:s verksamhet är Orcana AB personuppgiftsansvarig.
org.nr 556735-9558, Orcana AB
Adress, Glasfibergatan 6, 125 45 Älvsjö

Personuppgiftsbiträde

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT- leverantörer för kundsystem eller bokföringssystem för fakturering. De är då personuppgiftsbiträde till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Insamling av uppgifter

Dina personliga uppgifter får vi endast tillgång till om du har anmält dig till en utbildning som vi arrangerar eller om du har anmält dig till en aktivitet som vi anordnar. Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för den aktuella aktiviteten eller faktureringen av produkten. De uppgifter vi kan samla in i vårt CRM-system är namn, adress, kontaktuppgifter (telefonnummer, e- post), fakturauppgift, organisationsnummer, eventuella allergier och information som kan vara relevant för den aktuella aktiviteten. Vi noterar också vilka av Orcanas aktiviteter du deltagit på under årens lopp. Det är Orcana som är ansvariga för dessa uppgifter.

Hur dina uppgifter används

Vi använder uppgifterna för att på bästa sätt kunna genomföra våra utbildningar och aktiviteter samt till vår redovisning. Uppgifterna används främst i samband med utbildningen eller aktiviteten du anmält dig till. Vi skickar också ut information som vi tror är relevant för just dig i form av nyhetsbrev några gånger per år. Vill du inte fortsätta få denna information, maila oss på info@orcana.se.

Hur länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Spridning av personuppgifter

Vi på Orcana sprider självklart inte dina uppgifter utan ditt eget godkännande. Vi säljer aldrig eller sprider aldrig personuppgifter av kommersiell anledning. Enda gången vi eventuellt delar dina personuppgifter (och då alltid med ditt samtycke) är för att öka kontakten mellan dig och andra deltagare som deltar på samma utbildning eller aktivitet.

Dina rättigheter

Gällande de uppgifter vi har om dig får du självklart när som helst veta vilka de är, ändra dem eller helt ta bort dem. Kontakta oss på info@orcana.se
om du har några frågor.