Anlita

Välkommen till ledarskapsvärlden!
Förändringsledare

Till införande av nytt arbetssätt, ny funktion, nytt systemstöd, ny strategisk riktning, ja tillfällena är många. Då kan det vara skönt att hyra in en extern förändringsledare som hjälper er på vägen till lyckad förändring.

Räcker din tid till för att genomföra en förändring? Är det så att ni står inför en utveckling, och det påverkar ert arbetssätt. Kanske har ni som plan att implementera ett nytt systemstöd eller att ni ska vidareutveckla era chefers ledarskap?
Behöver du rådgivning om hur ni ska nå effekten efter genomförd förändring?

Att lyckas med en förändring är ofta utmanande för många organisationer. Inte allt för sällan har en förändring skett men effekten har uteblivit.
Chefer och medarbetare berättar ofta att de är förändringsbenägna men när det väl blir verklighet och det berör dem själva händer det inte allt för sällan att förändringen berör ”någon annan”.

Förändringsledning är ett sätt att vägleda genom förändringen för att skapa effekt och att ha hela organisationen med på banan. Varje förändring har sin historia med sig och de människor som är ombord idag, det är det vi utgår från för att komma till rätt önskat nytt läge.
Vill ni få insikt i hur ni kan nå effekten av er förändring om hur ni kan nå erat nya önskade läge och verktyg att använda på vägen?

Jag kan vara den som kan hjälpa dig. Med min mångåriga erfarenhet med många genomförda förändringar i organisationer kan jag vara ditt bollplank och ditt beslutsstöd eller din hjälp i förändringen. Att ta hjälp av mig i förändringsledning innebär att du skapar effekt.

Ofta arbetar jag tillsammans med ledningsgrupper och delar eller hela organisationen för att skapa engagemang och höja lönsamheten.

Föreläsning

Till kickoffen, konferensen, kundaktiviteten, ja tillfällena är många. Då kan det vara skönt att hyra in en extern talare som ger det där lilla extra.

Letar du efter någon som kan inspirera, motivera och utveckla en grupp eller er organisation?

Jag är ofta anlitad som föreläsare till konferensen, inspirationsdagen, kickoffen och en rad andra tillfällen.
I mina uppdrag fokuserar jag främst på förändringsledning, ledarskap i en föränderlig värld, att bygga starka team, engagera och motivera medarbetare samt och hur du lyckas med strategigenomföranden.
Uppdragen utför jag i mindre och större sammanhang. Jag arbetar ofta med ledningsgrupper och delar eller hela organisationen vid förändring och utveckling.

Vi vet genom gallupmätningar att endast 16 % av svenskarna är engagerade sina arbeten. Denna låga siffra av engagemang påverkar självklart produktiviteten, ansvarskänslan, kreativiteten och slutligen lönsamheten.

Mina föreläsningar är alltid anpassade efter kund och tillfälle. Vi sätter mål med föreläsningen tillsammans och följer upp! Vad vill du att deltagarna ska ha med sig när jag är klar? Behövs det tid för reflektion, eftertanke och eget arbete?

Framgångsrika team

Hur du kan vässa dina team med mer engagemang, motivation, kommunikation, ledarskap och förståelsen för hur ni kan dra nytta av era erfarenheter och olikheter, ja tillfällena är många. Då kan det vara skönt att hyra in en extern rådgivare som hjälper er att skapa framgång.

Funderar du hur du kan skapa mer framgångsrika team och har du kommit till insikten att det är dags att utveckla ditt eller dina chefers ledarskap?
Orcana erbjuder ledarskapsprogram för chefer och individuell ledarcoaching.

Ledarskap är en färskvara som kräver ständig utveckling, träning och övning. I vår föränderliga värld innebär det att du alltid ställs inför nya situationer och utmaningar för att fortsatt ligga i topp med framgångsrika team.
Att engagera sig i ledarskapsfrågor och ledarutveckling ger nästa automatiskt positiva resultat.

Kanske står du inför ett generationsskifte och behöver säkerställa tillväxten av nya chefer i organisationen.

Genom mångåriga erfarenhet av ledarskapsutveckling för att skapa framgångsrika team och ledarcoaching stöttar Orcana er gärna för att skapa framgång.

Mina uppdrag är alltid anpassade efter kund och tillfälle. Vi sätter mål med uppdraget tillsammans och följer upp! Vad vill du ska hända när jag är klar? Behövs det tid för reflektion, eftertanke och eget arbete?

Chef att hyra

Eller som det också kallas Interim Manager, interim chef.
Orcanas tjänster riktar sig främst inom leveransverksamhet för tjänster eller produkter, IT verksamhet, försäljning och marknad, kvalité och hållbarhet samt HR.

Har du hamnat i situationen där du behöver en interim chef under en period? Har ditt behov uppkommit väldigt snabbt och ni har hamnat i ett mellan läge där ni behöver hyra in en tillfällig chef som säkerställer verksamheten och skapar trygghet under perioden.
Ibland används tjänsten ”chef att hyra” rent strategiskt. Ofta inför en större en större förändring så som utveckling, förändring, neddragning eller avveckling. Ibland är det så att situationen kräver att organisationen väntar med beslut om anställning av ny chef på grund av utveckling. Vid vissa tillfällen är det någon chef som behöver ersättas under en tid på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Med mångårig erfarenhet som linjechef, VD samt uppdrag ”Chef att hyra” kommer era utmaningar att lösa sig och ni får tid att ta hand om den uppkomna situationen.
Ni kan känna er trygga i att jag snabbt sätter sig in i verksamheten och leder den på ett sätt professionellt sätt som gör att det inte tar mer tid av er än vanligt.

Att hyra in mig som chef under en period kommer att underlätta för dig att lösa din utmaning med tid och det som du planerat att göra för organisationen. Det hjälper dig att du i lugn och ro kan sätta strategin och få tid att utvecklas för att besluta om framtiden.

Orcanas tjänster riktar sig främst inom leveransverksamhet för tjänster eller produkter, IT verksamhet, försäljning och marknad, kvalité och hållbarhet samt HR.

Ni kan känna er trygga i att jag snabbt sätter sig in i verksamheten och leder den på ett sätt professionellt sätt som gör att det inte tar mer tid av er än vanligt. /Monica Halldin

 

Ta kontakt

Kontakta mig på det sätt som passar dig. Fyll i formuläret här bredvid, skicka ett mail till info@orcana.se eller ring direkt på 0766-323 5773

Kontaktformulär