Background pattern

HÅLLBARHET

Varje dag inkluderar vi social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, det är en del av oss.

Hållbarhet

Vi inkluderar passion

Orcana bidrar dagligen till de globala målen genom att:

  • bygga in hållbarhet i alla våra leveranser till våra kunder, vi arbetar ofta med social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet och vår egen hållbarhet, passion
  • till våra samarbetspartner och leverantörer ställa krav på deras engagemang för hållbarhet. Vi väljer till och väljer bort.
  • våra anställda på Orcana har attraktiva hållbara anställningsvillkor.
  • ständigt utveckla ledarskapet för en hållbar arbetsplats. 
  • komplettera med passion.
Hållbarhet och passion
Attraktivt och hållbart

Vår målsättning

Vi har som mål att göra allt vi kan i omställningarna för en bättre och mer hållbar värld, både i vår egna verksamhet och i våra kunduppdrag

Vi genomför dedikerade verksamhetsanalyser för att identifiera förbättringspotential och utvecklingsområden för organisationer. Vi skapar förändringsplaner och vi kan bistå med spetskompetens i förändringsledning vid implementering.

FNs Globala Mål
Med FNs Globala mål och Agenda 2030 som ledstjärnor har vi alltid ett systemiskt helhetstänk som inkluderar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhet i vår verksamhet
I vår egen verksamhet är vi noga med att hela värdekedjan och vårt eget agerande är så hållbart som möjligt. Vi väljer ansvarsfulla samarbetspartners som värnar om människors hälsa och välmående, affärsmässighet och lönsamhet kopplat till att värna om våra naturresurser och klimatneutralitet. 

Hållbarhet i våra uppdrag
Oavsett om det är en organisationsförändring, en ledarskapsutveckling eller genomlysning av en verksamhets produktionsflöde arbetar vi för en affärsmässig utveckling i linje med alla FNs 17 globala mål. Vi tänker systemiskt där alla mål samverkar men lägger speciellt fokus på följande mål:
Mål 5 - Jämställdhet
Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Vårt stöd för social hållbarhet i samhället
Vi värnar om människans välmående och lika rätt för alla.  


People
People
Planet
Planet
Profit
Profit
Passion
Passion
SE INSPIRATION Inspiration_icon

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Orcana använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies