Vi framtidssäkrar  organisationer!

 

Tillsammans skapar vi  hållbara utvecklingsplaner som ger engagerade medarbetare, trogna kunder och frodande lönsamhet.

Vi framtidssäkrar  organisationer!

 

Tillsammans skapar vi  hållbara utvecklingsplaner som ger engagerade medarbetare, trogna kunder och frodande lönsamhet.

 People. Profit. Planet…och

 Passion!

Genom utveckling som bygger på passion för människa, företagsamhet och planet skapar vi förutsättningar för organisationer att frodas – vi framtidssäkrar organisationer. 

ORCANAS affärsområden 

 

Med gedigen expertis lotsar vi er till önskat läge inom:

 •  Hållbarhetsomsomställning
 • Verksamhetsutveckling
 • Förändringsledning
 • Interimschefskap
 • Spetskompetenser inom flera områden

HÅLLBAR AFFÄRS- och VERKSAMHETSUTVECKLING

RÅDGIVNING OCH COACHING

  • Svårt att konkretisera hållbarhet i verksamheten?
  • Klurigt att ta verksamheten till nästa nivå?
  • Osäker på varför verksamheten haltar och vilka lösningarna som krävs?
  • Aldrig satt ett nytt bolag på marknaden?

Vi kan hjälpa er med det och mycket mer, t ex:

  • Strategi: vision, värdegrund och mål
  • Hållbarhetsomställning: genomlysningar och planer
  • Konceptutveckling: affärsmodeller och paketering
  • Go to market: lanseringsplaner

…alltid med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet  som ryggrad.

GRÖN OMSTÄLLNING

UTBILDNING, RÅDGIVNING, ANALYS OCH GENOMFÖRANDE

Vad innebär hållbarhet för just din verksamhet?

Varför räcker inte de små justeringar ni redan gjort?

Hur tar man hållbarhet till nästa nivå?

Hur går man från ord till handling?

Vi kan hållbarhet och kan hjälpa er med:

 • Grund- såväl som djupkunskaper
 • Genomlysningar och rekommendationer
 • Operationella aktivitetsplaner
 • Projektledning för genomförande av planer

Det är tydligt att ”business as usual” inte längre är ett val. Kunder och leverantörer kräver hållbart utövande i hela försörjningsledet och lagstiftningen går också dithän. Verksamheter som tar hållbarhet från ord till handling är framtidens vinnare.

PROCESS- och FÖRÄNDRINGSLEDNING

COACHING OCH PROJEKTLEDNING

Hur skall nya eller förändrade planer genomföras?

Hur skall mål och effektmål uppnås?

Hur skall man få med sig medarbetare för bästa utväxling?

Vi stöttar ledningsgrupper och ledare med att: 

 • Leda det interna arbetet
 • Skapa förankring i organisationen
 • Väcka engagemang och
 • Bygga starka team

Vi antar både projektledaroller och kravställarroller.

FÖRELÄSNING och FACILITERING

INSPIRATION OCH MODERERING

Behöver ni inspiration för egen del eller för era medarbetare?

Söker ni mer förståelse för hur ni kan ta organisationen vidare?

Vi skapar skräddarsydda föreläsningar på teman som:

 • Ledarskap
 • Medarbetarbetarengagemang
 • Teambuilding
 • Företagskultur och
 • Hållbart företagande
 • Marknadsföring &kommunikation
 • Försäljning

som boostas med reflektion och workshops.

Vi agerar även facilitator och moderator vid ledarskapsträffar och kan vara stöttande vid planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter.

UTBILDNING och LEDARCOACHING

LEDARSKAPSFROGRAM OCH INDIVIDUELL COACHING

Behöver ditt team lite inspiration?

Vill du boosta ditt ledarskap?

Vill du i ta ditt team till nästa nivå?

Vi har både ledarskapsprogram och individuell ledarcoaching för att stärka motivation, engagemang och leverans  i ditt team.

Ubildningarnas teman är:

 • Hållbart ledarskap
 • Ny som chef
 • Framgångsrik teamledare
 • Engagerade medarbetare och hållbar styrning 
 • Skräddarsydda utbildningar 

INTERIMSCHEF

PROJEKTLEDNING

Står ni inför förändringar som utveckling eller avveckling?

Saknar ni tillfälligt ledare, projektledare eller andra resurser?

Orcana erbjuder interimslösningar inom:

 • IT
 • HR
 • Marknad
 • Försäljning
 • Hållbarhet

VERKSAMHETSUTVECKLING

RÅDGIVNING OCH COACHING

Svårt att konkretisera hållbarhet i verksamheten?

  • Klurigt att ta verksamheten till nästa nivå?
  • Osäker på varför verksamheten haltar och vilka lösningarna som krävs?
  • Aldrig satt ett nytt bolag på marknaden?

Vi kan hjälpa er med det och mycket mer, t ex:

  • Strategi: vision, värdegrund och mål
  • Hållbarhetsomställning: genomlysningar och planer
  • Konceptutveckling: affärsmodeller och paketering
  • Go to market: lanseringsplaner

…alltid med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet  som ryggrad.

GRÖN OMSTÄLLNING

UTBILDNING, RÅDGIVNING, ANALYS OCH GENOMFÖRANDE

Vad innebär hållbarhet för just din verksamhet?

Varför räcker inte de små justeringar ni redan gjort?

Hur tar man hållbarhet till nästa nivå?

Hur går man från ord till handling?

Vi kan hållbarhet och kan hjälpa er med:

 • Grund- såväl som djupkunskaper
 • Genomlysningar och rekommendationer
 • Operationella aktivitetsplaner
 • Projektledning för genomförande av planer

Det är tydligt att ”business as usual” inte längre är ett val. Kunder och leverantörer kräver hållbart utövande i hela försörjningsledet och lagstiftningen går också dithän. Verksamheter som tar hållbarhet från ord till handling är framtidens vinnare.

PROCESS- och FÖRÄNDRINGSLEDNING

COACHING OCH PROJEKTLEDNING

Hur skall nya eller förändrade planer genomföras?

Hur skall mål och effektmål uppnås?

Hur skall man få med sig medarbetare för bästa utväxling?

Vi stöttar ledningsgrupper och ledare med att: 

 • Leda det interna arbetet
 • Skapa förankring i organisationen
 • Väcka engagemang och
 • Bygga starka team

Vi antar både projektledaroller och kravställarroller.

FÖRELÄSNING och FACILITERING

INSPIRATION OCH MODERERING

Behöver ni inspiration för egen del eller för era medarbetare?

Söker ni mer förståelse för hur ni kan ta organisationen vidare?

Vi skapar skräddarsydda föreläsningar på teman som:

 • Ledarskap
 • Medarbetarbetarengagemang
 • Teambuilding
 • Företagskultur och
 • Hållbart företagande
 • Marknadsföring &kommunikation
 • Försäljning

som boostas med reflektion och workshops.

Vi agerar även facilitator och moderator vid ledarskapsträffar och kan vara stöttande vid planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter.

UTBILDNING och LEDARCOACHING

LEDARSKAPSFROGRAM OCH INDIVIDUELL COACHING

Behöver ditt team lite inspiration?

Vill du boosta ditt ledarskap?

Vill du i ta ditt team till nästa nivå?

Vi har både ledarskapsprogram och individuell ledarcoaching för att stärka motivation, engagemang och leverans  i ditt team.

Ubildningarnas teman är:

 • Hållbart ledarskap
 • Ny som chef
 • Framgångsrik teamledare
 • Engagerade medarbetare och hållbar styrning 
 • Skräddarsydda utbildningar 

INTERIMSCHEF

PROJEKTLEDNING

Står ni inför förändringar som utveckling eller avveckling?

Saknar ni tillfälligt ledare, projektledare eller andra resurser?

Orcana erbjuder interimslösningar inom:

 • IT
 • HR
 • Marknad
 • Försäljning
 • Hållbarhet

NÅGRA AV VÅRA NÖJDA UPPDRAGSGIVARE