Vill du bli en vinnare?

Orcana får organisationer att utveckla framtidens ledare, höja engagemanget och skapa hållbara verksamheter som resulterar i ökad lönsamhet. Får vi stötta dig att tryggt möta framtiden med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet och att framtidssäkra din verksamhet? Orcanas nyckelord är people, planet, profit och passion för att nå framgång och engagerande medarbetare som trivs, utvecklas och skapar lönsamhet.

 People. Profit.

Planet... och

 Passion!

ORCANAS affärsområden 

 

För hållbar framgång inom:

 

   • Medveten affärsutveckling
   • Attraktiva arbetsgivare
   • Vinnande kundupplevelser
   • Hållbarhetsomställning
   • Kompetens- och teamförstärkning

MEDVETEN AFFÄRSUTVECKLING

Medveten affärsutveckling är lönsamt!

Känner du ibland:

Att det känns klurigt att ta verksamheten till nästa nivå?

Ibland osäker på varför verksamheten haltar och vilka lösningarna som krävs?

Viss tveksamhet att kliva in i nästa förändringsprojekt?

Vi hjälper er med:

  • Att ta verksamheten till nästa nivå.
  • Konceptutveckling, affärsmodellering och paketering.
  • Att utveckla en framgångskompass för din verksamhet.
  • Att ta fram strategi, vision, värdegrund och mål.
  • Ledarkommunikation för att framgångsrikt få med hela organisationen på resan.

…alltid med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som ryggrad.

Kontakta Maria Sundqvist
maria@orcana.se

ATTRAKTIVA ARBETSGIVARE 

Attraktiva arbetsgivare maxar hållbarheten!

Höj din attraktionskraft som arbetsgivare och skapa en hållbar, välmående och lönsam organisation in i framtiden.

– Få fler engagerade medarbetare!​
– Sänk sjuktalen!​
– Attrahera nya talanger!​
– Öka lojaliteten!
– Ta nästa steg inom Employer Branding!
– Integrera hälsa som en vinnande del av verksamheten!

Vi hjälper er att stärka företagets attraktionskraft och skapa framtidens attraktiva och framgångsrika arbetsplats.

Vi erbjuder er:

 • Genomlysning
 • Strategi och framtidsbild för önskat läge
 • Coaching, stöd och vägledning
 • Operationella aktivitetsplaner
 • Projektledning för genomförande av planer
 • Utbildning

Kontakta Maria Sundqvist
maria@orcana.se

VINNANDE KUNDUPPLEVELSER

Stärk kundrelationer och växla upp kundnöjdheten!

Vi hjälper er med att hitta kreativa omtag för att växla upp kundnöjdheten digitalt in i framtiden, och hur försäljningen, marknadsföringen och digitala miljöer kopplas samman för ökad försäljning.
Vi hjälper er att skapa enkla och trygga kundkontakter och så att den personliga kundkontakten behålls. Står ni inför at lansera produkt eller tjänst vi hjälper er med ”Go to market strategi”.

Vi erbjuder:

 • Genomlysning
 • Strategi och framtidsbild för önskat läge
 • Coaching, stöd och vägledning
 • Operationella aktivitetsplaner
 • Projektledning för genomförande av planer
 • Utbildning

Kontakta Maria Sundqvist
maria@orcana.se

HÅLLBARHETSOMSTÄLLNING

Bli hållbar – Maxa din lönsamhet!

Verksamheter som tar hållbarhet från ord till handling är framtidens vinnare.

Det är tydligt att ”business as usual” inte längre är ett val. Kunder och leverantörer kräver hållbart utövande i hela försörjningsledet och lagstiftningen går också dithän.

Har du frågor som:
– Vad innebär hållbarhet för just din verksamhet?
– Hur går man från ord till handling?
– Varför räcker inte de små justeringar ni redan gjort?
– Hur tar man hållbarhet till nästa nivå?

Vi kan hållbarhet och erbjuder er :

 • Hållbarhetsomställning
 • Genomlysning
 • Strategi och framtidsbild för önskat läge
 • Coaching, stöd och vägledning
 • Operationella aktivitetsplaner
 • Projektledning för genomförande av planer
 • Utbildning

 

Kontakta Maria Sundqvist
maria@orcana.se

 

KOMPETENS- ELLER TEAMFÖRSTÄRKNING 

Står ni inför förändringar som utveckling eller avveckling?

Saknar ni tillfälligt ledare, Projekt- eller Förändringsledare, Interimschef, Service Manager eller Customer Success Manager?

Behöver ni en leverantör för utbildningssatsningar?

Orcana erbjuder interimslösningar inom:

 • IT
 • HR
 • Marknad
 • Försäljning
 • Hållbarhet

 

Kontakta Maria Sundqvist
maria@orcana.se

 

METVETEN AFFÄRSUTVECKLING

Medveten affärsutveckling är lönsamt!

Känner du ibland:

Att det känns klurigt att ta verksamheten till nästa nivå?

Ibland osäker på varför verksamheten haltar och vilka lösningarna som krävs?

Viss tveksamhet att kliva in i nästa förändringsprojekt?

Vi hjälper er med:

 • Ta verksamheten till nästa nivå.
 • Konceptutveckling, affärsmodellering och paketering.
 • Utveckla en framgångskompass för din verksamhet.
 • Ta fram strategi, vision, värdegrund och mål.
 • Ledarkommunikation för att framgångsrikt få med hela organisationen på resan.

…alltid med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som ryggrad.

Kontakta Maria Sundqvist
maria@orcana.se

ATTRAKTIVA ARBETSGIVARE

Attraktiva arbetsgivare maxar hållbarheten!

Höj din attraktionskraft som arbetsgivare och skapa en hållbar, välmående och lönsam organisation in i framtiden.

– Få fler engagerade medarbetare!​
– Sänk sjuktalen!​
– Attrahera nya talanger!​
– Öka lojaliteten!
– Ta nästa steg inom Employer Branding!
– Integrera hälsa som en vinnande del av verksamheten!

Vi hjälper er att stärka företagets attraktionskraft och skapa framtidens attraktiva och framgångsrika arbetsplats.

Vi erbjuder er:

 • Genomlysning
 • Strategi och framtidsbild för önskat läge
 • Coaching, stöd och vägledning
 • Operationella aktivitetsplaner
 • Projektledning för genomförande av planer
 • Utbildning

Kontakta Maria Sundqvist
maria@orcana.se

VINNANDE KUNDUPPLEVELSER

Stärk kundrelationer och växla upp kundnöjdheten!

Vi hjälper er med att hitta kreativa omtag för att växla upp kundnöjdheten digitalt in i framtiden, och hur försäljningen, marknadsföringen och digitala miljöer kopplas samman för ökad försäljning.
Vi hjälper er att skapa enkla och trygga kundkontakter och så att den personliga kundkontakten behålls. Står ni inför at lansera produkt eller tjänst vi hjälper er med ”Go to market strategi”.

Vi erbjuder:

 • Genomlysning
 • Strategi och framtidsbild för önskat läge
 • Coaching, stöd och vägledning
 • Operationella aktivitetsplaner
 • Projektledning för genomförande av planer
 • Utbildning

Kontakta Maria Sundqvist
maria@orcana.se

HÅLLBARHETS-

OMSTÄLLNING

Bli hållbar – Maxa din lönsamhet!

Verksamheter som tar hållbarhet från ord till handling är framtidens vinnare.

Det är tydligt att ”business as usual” inte längre är ett val. Kunder och leverantörer kräver hållbart utövande i hela försörjningsledet och lagstiftningen går också dithän.

Har du frågor som:
– Vad innebär hållbarhet för just din verksamhet?
– Hur går man från ord till handling?
– Varför räcker inte de små justeringar ni redan gjort?
– Hur tar man hållbarhet till nästa nivå?

Vi kan hållbarhet och erbjuder er :

 • Hållbarhetsomställning
 • Genomlysning
 • Strategi och framtidsbild för önskat läge
 • Coaching, stöd och vägledning
 • Operationella aktivitetsplaner
 • Projektledning för genomförande av planer
 • Utbildning

Kontakta Maria Sundqvist
maria@orcana.se

KOMPETENS- OCH TEAMFÖRSTÄRKNING

Står ni inför förändringar som utveckling eller avveckling?

Saknar ni tillfälligt ledare, process,  projekt- eller förändringsledare, Interimschef, Service Manager eller Customer Success Manager?

Behöver ni en leverantör för utbildningssatsningar?

Orcana erbjuder interimslösningar inom:

 • IT
 • HR
 • Marknad
 • Försäljning
 • Hållbarhet

Kontakta Maria Sundqvist
maria@orcana.se

NÅGRA AV VÅRA NÖJDA UPPDRAGSGIVARE