Orcana hjälper företag att navigera mot en ny framtid och driva på förändringar som leder till framgång.

Spar energi, vinn tid och ta rätt beslut. Orcana navigerar företag rätt när förändringens vindar blåser.

Hållbar

Ekonomi. Miljö. Teknik. Människa.

Sida vid sida med samhällets utmaningar ökar snabbt efterfrågan på hållbara lösningar. Företag ser på sin roll i andra perspektiv och nya affärsmodeller tar form. Ett paradigmskifte anas i horisonten. Med tydliga mål, starka ledningsgrupper och engagerade medarbetare kan företag hålla kursen genom stormens öga.

Orcana driver fram nya strategier och skapar framgångsrika team som utvecklar företaget i både med- och motvind. Med våra tjänster spar du energi, vinner tid och får hjälp att ta rätt beslut.

VÅRA FEM TJÄNSTEOMRÅDEN

AFFÄRS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING

Ständiga förändrar i omvärlden kräver en kontinuerlig anpassning i företagsvärlden. Orcana agerar rådgivare och coach när entreprenörer, ledare, lednings- och medarbetargrupper ska arbeta fram nya mål som tar företaget ut till marknad eller till nästa nivå i sin utveckling. Exempel på områden som vi är vana att arbeta inom är vision, värdegrund, strategi och konceptutveckling.

PROCESS- och FÖRÄNDRINGSLEDNING

Orcana agerar stöd till entreprenörer, ledare och ledningsgrupper för att realisera planerade förändringar och nå uppsatta mål och effektmål. Orcana hjälper sina kunder med att leda det interna arbetet där några av nycklarna är att skapa insikter i organisationen, bygga starka team och väcka engagemang på individnivå. Förändringsledningen kan exempelvis vara start-up bolag, re-start av bolag, utveckla bolag eller organisationer till nya mål och effektmål.

Orcana agerar även i projektledarroll och som kravanalytiker.

FÖRELÄSNING och FACILITATOR

Orcanas föreläsningar ger inspiration och nycklar för ledare och medarbetare. Föreläsningarna formas på detaljnivå utifrån syfte och målsättning och vid behov kan reflektion och eget arbete i form av workshops läggas till. Vi föreläser på teman som ledarskap och medarbetarengagemang, förändringsledning samt företagskultur och hållbara företag.

Orcana agerar facilitator för ledarskapsträffar och stödjer sina kunder i att planera, genomföra och följa upp aktiviteter.

UTBILDNING och LEDARCOACHING

Ledarskapsprogram samt individuell ledarcoaching som stöd för att stärka engagemang och öka motivation inom organisationens olika team. I programmet skapar vi framgång genom bland annat övningar inom kommunikation och gruppdynamik. Utbildningarnas teman är Framgångsrik teamledare, ny som chef, Engagerade medarbetare med hållbar styrning och skräddarsydda utbildningar samt utbildning för Hållbart ledarskap.

.

INTERIMCHEF

Orcana erbjuder interrimlösningar till organisationer som tillfälligt saknar ledare eller står inför förändringar, såväl utveckling som avveckling. Våra starkaste områden är inom tjänste-, it- eller produktföretag med ledande funktioner för kundservice, verksamhetsledning, HR, fastighet, IT och försäljning.

TJÄNSTER

AFFÄRS- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING

Ständiga förändrar i omvärlden kräver en kontinuerlig anpassning i företagsvärlden. Orcana agerar rådgivare och coach när ledare, lednings- och medarbetargrupper ska arbeta fram nya mål som tar företaget ut till marknad eller till nästa nivå i sin utveckling. Exempel på områden som vi är vana att arbeta inom är vision, värdegrund, strategi och konceptutveckling.

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Orcana agerar stöd till styrelse, ledare och medarbetare för att realisera planerade förändringar och nå uppsatta mål. Orcana leder det interna arbetet där några av nycklarna är att skapa insikter i organisationen, bygga starka team och väcka engagemang på individnivå. Förändringen kan exempelvis vara implementering av nya arbetssätt, medarbetarroller eller olika typer av ledningssystem.

FÖRELÄSNING

Orcanas föreläsningar ger inspiration och nycklar för ledare och medarbetare. Föreläsningarna formas på detaljnivå utifrån syfte och målsättning och vid behov kan reflektion och eget arbete i form av workshops läggas till. Vi föreläser på teman som ledarskap och medarbetarengagemang, förändringsledning samt företagskultur och hållbara företag.

UTBILDNING

Ledarskapsprogram samt individuell ledarcoaching som stöd för att stärka engagemang och öka motivation inom organisationens olika team. I programmet skapar vi framgång genom bland annat övningar inom kommunikation och gruppdynamik. Utbildningarnas teman är Ledarskapsutbildning, ny som chef, Personligt ledarskap samt Från teknikfokus till affärsfokus i projekt.

INTERIMSCHEF

Orcana erbjuder även interrimlösningar till organisationer som tillfälligt saknar ledare eller står inför förändringar, såväl utveckling som avveckling. Våra starkaste områden är inom tjänste-, it- eller produktföretag med ledande funktioner för verksamhetsledning, HR, fastighet, IT och försäljning.

OM ORCANA

Orcana startades 2007 av Monica Halldin. I över 25 år har hon som VD, chef, processledare, förändringsledare och rådgivare. Hon har haft ledande funktioner inom IT-branschen, byggindustrin, kommuner och landsting. Skilda miljöer, branscher och kulturer som gett henne en gedigen kunskap och bred erfarenhet i att leda företag och organisationer genom olika förändringsfaser.

OM ORCANA

Orcana startades 2007 av Monica Halldin. I över 25 år har hon som VD, chef, projektledare och rådgivare, haft ledande funktioner inom IT-branschen, byggindustrin, kommuner och landsting. Skilda miljöer, branscher och kulturer som gett henne en gedigen kunskap och bred erfarenhet i att leda företag och organisationer genom olika förändringsfaser.

Porträtt Monica Haldin VD Orcana AB

NÅGRA AV VÅRA UPPDRAGSGIVARE

”Problemen jag sett i dagens organisationer sitter varken hos medarbetarna eller cheferna. Ofta handlar det om organisationens olika värderingar, planering och struktur. Cheferna vet vad de behöver göra men de upplever att de inte har tid eller rätt förutsättningar att göra det.” Monica Halldin, Orcana ”Yngre generationer ställer krav på värderingstyrda organisationer samtidigt som de ska ha förmågan att navigera i ett ständigt rörligt landskap befolkat av äldre medarbetare med andra preferenser.” Kairos Future ”Den kritiska faktorn när det handlar om ledarskap i innovativa organisationer är att vara snabb och våga ta beslut på dagen.” Ishtar Touailat, Framtidens kvinnliga ledare 2018. ”Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation.
” Helge Brattgård ”Människor blir förbryllade när de ser hur lite en skicklig ledare gör och hur mycket som ändå blir gjort.” Lao Tzu