Vi erbjuder

Ledarskapet och kommunikationen tryggar kulturen


Vi får era ledare att bli sitt bästa jag!

Ledarskapsutveckling, ledningsgruppsutveckling, ledarstöd, självledarskap och ledarkommunikation Vi hjälper våra kunder att skapa stjärnor av sina ledare, framtidssäkring!


Psykologisk trygghet för människor

Ensam i ledarskapet

I en värld där arbetsplatser blir allt mer samarbetsinriktade och komplexa, har begreppet psykologisk trygghet blivit en central faktor för att uppnå effektfulla och framgångsrika team. Psykologisk trygghet handlar om att skapa en miljö där medarbetare känner sig bekväma att dela idéer, uttrycka åsikter och ta risker utan rädsla för negativa konsekvenser. Om tryggheten finns leder det till ökad trivsel, bättre konflikthantering, minskad stress och ökad kreativitet bland medarbetare.  Vi menar att allt börjar med ledarna och en förutsättning för att nå psykologisk trygghet är att ha ledare som skapar förutsättningar för sina medarbetare att vara just psykologiskt trygga.

Här kommer vi in i bilden och hjälper våra kunder att skapa stjärnor av sina ledare!Som chef är det vanligt att du känner dig ensam i din roll. En del av den ensamheten beror på den makt som ligger i själva chefsrollen. När du utses till chef får du en av ledningen bestämd position och funktion i organisationen. Du har också ansvar för resultatet och kvaliteten i din del av verksamheten. Som ledare och chef hamnar du alltid i ett maktövertag gentemot dina medarbetare som  kan vara en svår position att navigera utifrån och du blir ensam. Men när du själv blir trygg och växer i din roll som ledare kommer dina medarbetare och organisation att växa med dig.  Vi hjälper våra kunder genom personlig träning i ledarskap att utvecklas och bli ännu tryggare i sina roller.

Vi skapar trygga chefer och ledare som levererar resultat!

Det dysfunktionella ledarskapets motkraft

Personalomsättning, sjuktal, dålig stämning

Vet ni vilket ledarskap som råder hos er och vet ni vilket ledarskap ni vill ha?  Vet ni vad fel ledarskap kan leda till? Vad kostar det er? Tvärtemot vad man kan tro börjar ett destruktivt ledarskap ofta med de bästa intentioner.  Det destruktiva ledarskapet delas ofta in i aktivt och passivt destruktivt ledarskap.  Ett aktivt destruktivt ledarskap kan vara en ledare som hotar, bestraffar och överkontrollerar. Men det är också mycket vanligt att det destruktiva ledarskapet tar sig passiva uttryck och det kan faktiskt vara ännu skadligare för en organisation. Då handlar det om att en ledare är undvikande, frånvarande eller oengagerad. Det finns orsaker bakom destruktivt ledarskap, brist på tid, kompetens och  stress bidrar till att ledarskapet skapar en negativ arbetsmiljö. Vi hjälper våra kunder att mejsla fram vad ett gott ledarskap betyder hos just dem. Vi implementerar och skapar strukturer för att bibehålla det över tid.

Vi är chefer som hjälper chefer!


Lider ni av för hög personalomsättning och har ni en kostsam on-boarding, introduktion och upplärning som sedan för ofta resulterar i att tappa medarbetaren? Lider ni av att tappa talanger, ja, kort och gott en kostsam personalomsättning. Stämningen och attityden hos medarbetare, chefer inkluderade, kan bli bättre och organisationen skulle må bra av ett uppsving som också ökar lönsamheten. Vi hjälper dig att öka attraktionskraften som arbetsgivare bygga ditt arbetsgivarvarumärke och skapa nöjda medarbetare som trivs, som pratar om ditt företag i positiva termer och det sprids långt utanför din arbetsplats.

Hållbart!
Vi berättar gärna mer! 

Kontakta oss via mejl

LÄS MER OM HUR VI ARBETAT MED VÅRA KUNDER I UPPDRAG

Kunduppdrag

Uppdrag
SE INSPIRATION Inspiration_icon

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Orcana använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies