Vi erbjuder

Verksamheten som behöver framtidssäkras


Låt oss utforska det okända tillsammans!

Vi framtidssäkrar din verksamhet för både hårda och mjuka framgångsfaktorer. Vi vet skillnaden som gör skillnad för en lyckad och hållbar verksamhetsutveckling!


Framåt med hållbarhet, lönsamhet och tillväxt

Bli en mer hållbar och attraktiv arbetsgivare

Vilka är de hårda och mjuka framgångsfaktorerna för hållbarhet i lönsamhet och tillväxt i din verksamhet. Saknar ni den kompletta bilden av styrkor och svagheter i kultur, utveckling eller kundleverans. Med utifrånperspektiv identifierar vi styrkor och svagheter samt möjligheter och hinder för din verksamhet. Vi hjälper er att definiera ert önskade läge i framtiden och ger dig rekommendation på fortsatta åtgärder. Våra kunder anlitar oss för att få en bild av hur människor utvecklas, organisationens värdegrund och kultur, förmågan att förändra samt leveransförmåga och ekonomisk resultatutveckling.

Skillnaden som gör skillnad!
Saknar du verktyg för att styra organisationen mot övergripande mål och strategi? Vill du få du tydlighet och skapa framgång och samsyn mellan medarbetare och chefer? Behöver ni öka tryggheten i er organisation och säkerställa att alla medarbetare upplever sig likabehandlade och bedöms på samma sätt? Vi hjälper er att bli hållbara och attraktiva som arbetsgivare.

Vi levererar kraftfulla verktyg som får alla att gå åt samma håll och leverera hållbart!

Företagets hela potential inte kommer fram

Nöjda kunder genom engagerade medarbetare

Upplever du att genomförandet av era planer och strategier har stannat upp och inte leder till önskat resultat? Fastnar genomförandet av planer och strategier på vägen och saknar du den effekt som du såg framför dig? Kanske känner inte alla medarbetare till vart ni är på väg eller varför och vad deras bidrag är. De flesta bolag och organisationer har en strategi, affärsplan eller en verksamhetsplan. Ofta har mycket fokus lagts på framtagning av planer och det har prioriterats högt. En strategi skapar värde först när den genomförs och målen uppnås. Själva genomförandet är ofta utmaningen och tenderar att prioriteras lägre som i sin tur leder till att målen inte uppnås. Det är allt oftare strategierna fastnar i dokumentet och saknar förankring hos medarbetarna i organisationen. Tillsammans med dig går vi från nuläge till önskat läge och skapar tydlighet för anställda och ökar antalet engagerade medarbetare.

Vi ökar handlingskraften för de rätta aktionerna till genomförande av strategin!
Genomsyras er organisation av att sätta kunden i fokus och har de flesta förmågan och kompetensen att kommunicera med kunder på kundens vis. Vid varje möte med en kund, en samarbetspartner, en rekryt eller en leverantör ställs det krav på bemötande oavsett i vilken del av organisationen det sker. Säkerställs det där extra med att lägga stor vikt vid att alltid följa upp och säkerställa att kunden får återkoppling och svar på sina frågor eller ärenden. Visar de flesta engagemang för era kunder och en vilja till att hjälpa och leverera det som blir bäst för kunden. Vi hjälper dig att skapa ett nytt nuläge där fler sätter kunden i fokus som en naturlig del av vardagen, där medarbetarna är engagerade och involverade i kunderna och bidrar till att bygga ett hållbart attraktivt varumärke.

Vi kan kundresor!
Vi berättar gärna mer! 

Kontakta oss via mejl

LÄS MER OM HUR VI ARBETAT MED VÅRA KUNDER I UPPDRAG

Kunduppdrag

Uppdrag
SE INSPIRATION Inspiration_icon

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Orcana använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies