INSPIRATION

Hitta styrkorna efter semestern: Augusti – chefens drömmånad

Augustichefen
Att komma tillbaka till jobbet efter sommarledigheten kan innebära en tid av ny energi och inspiration. Enligt en rapport  från Brilliant är augusti den månad då medarbetarna känner sig som mest motiverade och redo att bidra till företagets utveckling. Denna tidpunkt erbjuder en unik möjlighet för ledare att dra nytta av medarbetarnas förnyade engagemang och viljan att påverka. Här delar jag mina tankar om hur vi som ledare kan stödja och maximera denna positiva period.

Augusti: En tid för möjligheter och engagemang

Brilliants studie visar att i augusti upplever medarbetarna en stark känsla av att kunna påverka sin arbetssituation. Enligt rapporten är augusti den månad då medarbetarna känner sig mest motiverade och engagerade. Hela 45% av de tillfrågade uppger att det är som roligast att gå till jobbet i augusti, jämfört med 39% i september. Detta kan bero på att medarbetarna känner sig återhämtade och fyllda av energi efter sommaren. Dessutom visar studien att 36% av medarbetarna känner att de har högsta påverkanskraften på sin arbetssituation i augusti, sedan sjunker det till 30% i september och 25% i november.

Viljan att anstränga sig för företagets framgång är också högre i augusti, med 55% av medarbetarna som är villiga att göra extra insatser, jämfört med 41% i juni. Detta är ett tecken på att medarbetarna är redo att bidra med sitt bästa när de återvänder från semestern. Ledare kan utnyttja detta engagemang genom att sätta upp inspirerande mål och projekt som medarbetarna kan ta sig an.

Mina erfarenheter och strategier

Medarbetarnas nyvunna energi efter semestern: I min roll som ledare har jag också sett medarbetare återvända från semestern med just en känsla av att ha alla möjligheter framför sig. De är redo att bidra till företagets utveckling och vill vara en del av förändringen. Detta är en värdefull period att nyttja för att främja engagemang och skapa positiva förändringar.

Tips för att ta vara på tillfället och stärka engagemanget direkt efter semestern:

1. Möt medarbetarna där de är: Visa omtanke och intresse, ta reda på vad de kommer tillbaka med för känslor. Lyssna och uppmuntra till att komma med idéer och förslag på hur arbetet kan förbättras.

2. Initiera gemensamma aktiviteter: Planera roliga och engagerande aktiviteter som kan stärka teamkänslan och bidra till en positiv arbetsmiljö.

3. Utnyttja den öppna attityden: Använd perioden för att se över och justera företagets kultur, arbetsmiljö och värdegrund. Identifiera tillsammans organisationen styrkor och se till att bygga vidare på dem. 

Viktiga faktorer för att stärka motivationen under hela  året:

- Se till att alla medarbetare känner sig sedda och hörda.

- Skapa en känsla av delaktighet i verksamheten.

- Klargör varje medarbetares syfte och förväntningar kopplade till deras roll.

- Kommunicera tydligt de övergripande målen och visionerna för organisationen.

- Främja en transparent och inkluderande ledningsstil.

- Kom ihåg att det är viktigt att ha kul på jobbet!

Arbete med grupp och individ:

- För gruppen: Fortsätt att på gruppnivå arbeta med att bygga vidare på era styrkor och att kontinuerligt återvända till klimat och kultur, samt att utveckla ledarskapet inom organisationen.

- För individen: Att ha regelbundna 1-till-1-samtal, där medarbetaren får styra agendan, är mycket värdefullt. Dessa samtal ger utrymme för återkoppling och feedback och bidrar till att stärka relationen mellan ledare och medarbetare. 


Genom att fokusera på dessa strategier och ta tillvara den positiva energi som augusti för med sig kan vi som ledare skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner sig motiverade, engagerade och redo att bidra till företagets framgång under hela året.Vid pennan,
Anna Winquist

Background pattern
SE INSPIRATION Inspiration_icon

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Orcana använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies