– Vi utvecklar framtidens ledare och entreprenörer.

Spar energi, vinn tid och ta rätt beslut. Orcana navigerar företag rätt när förändringens vindar blåser.

VÅRA FÖRELÄSNINGAR

Ännu en förändring

Förändringsarbete tar tid, möter motstånd och har en oförutsägbar process.

Engagerade medarbetare som gillar att gå till jobbet

Dina medarbetare har tappat engagemanget.

Livet är inget för nybörjare

Självledarskap och självmedkänsla

Moderator i ämnet organisation och ledarskap

Till konferens eller seminarieprogram

Nyhetsbrev

NÅGRA AV VÅRA UPPDRAGSGIVARE

”Problemen jag sett i dagens organisationer sitter varken hos medarbetarna eller cheferna. Ofta handlar det om organisationens olika värderingar, planering och struktur. Cheferna vet vad de behöver göra men de upplever att de inte har tid eller rätt förutsättningar att göra det.” Monica Halldin, Orcana ”Yngre generationer ställer krav på värderingstyrda organisationer samtidigt som de ska ha förmågan att navigera i ett ständigt rörligt landskap befolkat av äldre medarbetare med andra preferenser.” Kairos Future ”Den kritiska faktorn när det handlar om ledarskap i innovativa organisationer är att vara snabb och våga ta beslut på dagen.” Ishtar Touailat, Framtidens kvinnliga ledare 2018. ”Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation.
” Helge Brattgård ”Människor blir förbryllade när de ser hur lite en skicklig ledare gör och hur mycket som ändå blir gjort.” Lao Tzu