Hållbarhetsomställning

– från ord till handling!

Hållbarhets-omställning på riktigt…

från ord till handling

Hållbarhetsutbildning

Syftet med utbildningen är att stötta er organisation i att gå från ord till handling. Vi vill ge er en förståelse för hållbarhet på den nivå som krävs för att genomföra den gröna omställningen rent praktiskt och ge er verktygen för att lyckas.

Vi hör ofta kunder säga att det hela tiden talas om hållbarhet och att det krävs för att överleva som verksamhet men att man inte vet vad och hur ska man göra det rent konkret.

Att snacka hållbarhet och praktisera det på riktigt är skillnaden som gör skillnad och blir avgörande för att vinna in i framtiden.
Det kan vi guida er i.

Grön omställning i praktiken

Vi hjälper organisationer med allt ifrån grundkunskap i hållbarhet till att ta fram skräddarsydda utbildningar för just er och era anställdas behov.

Vårt standardprogram innefattar:

  • Vad hållbarhet egentligen betyder för verksamheter
  • Hur er verksamhet bör angripa hållbarhet för att lyckas
  • Områden att fokusera på
  • Verktyg för att skapa hållbar lönsamhet
  • Praktiska exempel och tips för omställningsarbetet
  • Kommunikation kring ert hållbarhetsarbete

Programmet utgår från direktiven i Agenda 2030, FNS globala mål och cirkulär ekonomi som ni också kommer få en god förståelse för. Vi går också igenom terminologi och begrepp såsom klimatneutral, taxonomi och greenwashing.

Utbildningen kommer att innefatta grupparbeten, föreläsning, tid för reflektion och hemövningar för att få med sig handfasta åtgärdsförslag hem.

 

Utbildare är Christina Mannheimer
Christina är diplomerad inom Affärshållbarhet från Cambridge University. Det vill säga hur verksamheter ska driva praktisk förändring för att bli hållbara för att bibehålla sina kunder, möta lagkrav och göra sitt för planeten.

Med över tjugofem års erfarenhet av ledande roller inom supply chain, marknadsföring och kommunikation kan hon med ett holistiskt öga se hållbarhetsperspektivet genom hela verksamheten på både strategisk och operationell nivå.

NÅGRA AV VÅRA UPPDRAGSGIVARE