INSPIRATION

Inkludering och mångfald skapar hållbara arbetsplatser!

Inkludering och mångfald - Framgång

Nyligen så lyssnade jag på en väldigt klok VD som sa ungefär så här - att satsar man på inkludering och mångfald så kommer det trygga och goda arbetsklimatet av sig själv och man får tillväxt och lönsamhet på köpet.

Jag är villig att hålla med honom och har sedan dess funderat på hur det egentligen ser ut på våra arbetsplatser, jobbar vi så här idag eller exkluderar vi värdefulla kompetenser från våra organisationer?

För att skapa mångfald och inkludering på riktigt behöver vi tänka på att inte exkludera någon alls, varken på  grund ålder, kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, religion, funktionsvariationer eller funktionsnedsättning. Det betyder i sin tur att vi behöver skapa rekryteringsprocesser som är inkluderande där alla kan delta på lika villkor samt bygga arbetsplatser med ett inkluderande ledarskap som kan tillvarata alla dessa olika talanger.


Studier talar sitt tydliga språk och visar att organisationer som satsar på mångfald och inkludering är vinnare i längden. Med rätt förutsättningar och inkluderande ledarskap på plats leder det till mer högpresterande grupper och i slutändan ökad lönsamhet. Några bidragande faktorer till det är:

  • Det blir enklare att rekrytera då inkluderande rekryteringsprocesser lockar många fler talanger.
  • Innovationskraften ökar då mångfald och inkluderande ledarskap gynnar både kreativitet och implementering av nya idéer i organisationer.
  • Det skapar beslutskraft då beslut går både går snabbare och blir bättre i grupper som inte är homogena.
  • Välmående ökar och stressen minskar hos medarbetarna med ett inkluderande ledarskap.
  • Ditt varumärke ökar i styrka då du upplevs som mer trovärdig av både kunder, rekryter, medarbetare och samarbetspartners när du arbetar inkluderande i hela kedjan.
  • Den psykologiska tryggheten ökar, man vågar vara öppen och ärlig och visa vem man är på riktigt då man inte behöver gömma sin egentliga identitet.


Så låt oss med gemensamma krafter se till att detta blir verklighet överallt, vi inte har råd att låta bli, varken ur ett mänskligt eller ur ett ekonomiskt perspektiv. 


Vid pennan,
Anna Winquist
Background pattern
SE INSPIRATION Inspiration_icon

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Orcana använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies