INSPIRATION

Uppdrag: 360 Företagsanalys

Kunduppdrag

Väl  definierat avstamp inklusive tydliga rekommendationer för att sätta prioriteringen inför fortsatt tillväxtresa!


Kunden hade sedan starten 2021 genomfört en fantastisk tillväxtresa. Man hade i sann ”nybyggaranda” utvecklat verksamheten på ett mycket förtjänstfullt sätt. Nu var man dock redo för att ta nästa steg och önskade extern hjälp för att peka ut riktningen. Hade man tänkt rätt kring organisationen, vad kunde förändras/förbättras, vad skulle prioriteras, var ska man börja?


Syfte med 360o Företagsanalys

Det huvudsakliga syftet men undersökningen var därför att genom en grundlig genomlysning av nuläget i bolaget för att få ett väl definierat avstamp inför den fortsatta tillväxtresan, inklusive tydliga rekommendationer för att sätta rätt prioritering för sin kommande 3-årsplan.

Hur gick det till?

Analysen är omfattande till sin natur och innefattar flertalet olika moment och aktiviteter som vi redogör för kortfattat nedan:

  • Djupintervjuer, för att lära känna kunden på djupet så genomfördes en serie djupintervjuer med utvalda deltagare
  • Insamling av material och underlag samt inläsning
  • Enkätundersökning, samtliga medarbetare svarade på 6 stycken olika enkäter
  • Workshops, med samtliga medarbetare
  • Rapportgenerering
  • Presentation och överlämning, med tydliga rekommendationer framåt


Vad kunden fick

  • Omfattande nulägesanalys med styrkor och utvecklingsmöjligheter
  • Rekommenderade och prioriterade åtgärder
  • Framtidssäkring av ledningsarbete, organisation, kultur och genomförandekraftGenom att arbeta nära och tätt inpå kunden genom hela uppdraget så skapade vi förtroende hos medarbetarna och fick på så vis vi en väldigt god bild av nuläget i organisationen. Arbetet med analysen blev i sig själv startskottet för den förändringsresa som kunden nu ämnar inledda. Genomförandet har varit mycket uppskattat och vi har fått höra saker som:

”Proffsigt och tryggt genomfört!”
”Ni har fångat helt rätt saker i er analys!”
”Jättebra med extern hjälp, det är lätt att bli hemmablind!”

Utöver det ursprungliga uppdraget så har kunden också valt att gå vidare och samarbeta med oss kring andra delar i sin resa framåt.Vi berättar gärna mer! 

Kontakta oss via mejl


Background pattern
SE INSPIRATION Inspiration_icon

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Orcana använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies