INSPIRATION

Uppdrag: Framgångskompass

Kunduppdrag

Väl genomarbetad vision, mission, mål och ledord för fortsatt utveckling framåt och förstärkning av kultur samt fortsatt tillväxtresa!


Kunden hade sedan 2021 genomfört en rad aktiviteter för sin fortsatta tillväxtresa. Man hade efter organisk tillväxt och ökad orderingång, på ett mycket framgångsrikt sätt genomfört en omorganisation för att anpassa verksamheten mot kunden i fokus och leverans. Nu var man redo att ta nästa steg att omarbeta visionen, missionen och målen för en tydlig kompass för framgång. Det dåvarande arbetet hade några år på nacken och hade släpat efter. Riktningen var inte helt klar för alla medarbetare och ledningen hade varianter av bilder om visionen. Vilka mål behövdes för att arbeta mot visionen, för att förstärka kulturen öka lönsamheten och samtidigt implementera hållbarhet som skulle genomsyra hela verksamheten?


Syfte med Framgångskompassen

Det huvudsakliga syftet med framgångskompassen var mejsla fram visionen och missionen, ta fram övergripande mål. Inte för många och inte för få mål men mål som stärkte fortsatt tillväxtresa, ökade attraktionskraften som arbetsgivare, ökad omsättning och lönsamhet samt levde upp till utvalda globala mål.

Hur gick det till?

Framgångskompassen omfattade flera olika moment och aktiviteter som vi redogör för kortfattat nedan:

 • Insamling av material och underlag samt inläsning
 • Djupintervjuer med personer från ledningen
 • Kundbesök för att på plats se alla olika funktioner och träffa medarbetare
 • Workshops, med ledningen för kompassens olika delar
 • Rapportgenerering
 • Presentation och överlämning, med tydliga rekommendationer framåt


Vad kunden fick

 • Tydlig och genomarbetad vision, mission och mål samt strategi för samarbetspartners
 • Nulägesanalys med styrkor och utvecklingsmöjligheter
 • Omfattande underlag för både intern och extern ledarkommunikation
 • Rekommenderade och prioriterade åtgärder
 • Framgångskompass för framtidssäkring av organisationens fortsatta tillväxtresa


Genom att arbeta nära och på plats hos kunden genom hela uppdraget skapades förtroende hos ledning och fick på så vis vi en väldigt god bild av nuläget i organisationen. Arbetet med framgångskompassen blev i sig startskottet en tydlig riktning för medarbetare och all ledarkommunikation och kommunikation ut mot marknaden. Arbetssättet har varit mycket uppskattat och vi har fått höra saker som:

”Nu har vi en vision som berör och bidrar!”
”Att vi skulle komma så här långt med workshops trodde jag aldrig!”
”Det här är verkligen vårt jobb för vårt bolag, tack för proffsig ledning genom alla workshops!”

Utöver det ursprungliga uppdraget så valde kunden att gå vidare och samarbeta med oss kring ledarstöd och ledarcoaching.
Vi berättar gärna mer! 

Kontakta oss via mejl

Background pattern
SE INSPIRATION Inspiration_icon

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Orcana använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies