INSPIRATION

Uppdrag: Genomlysning

Kunduppdrag

Tydligt beslutsunderlag för rätt beslut framåt!


Under samtal med bolaget framkom det att det fanns en osäkerhet i om det som är avtalat och överenskommet med personalen verkligen är det som också kommer ut på lönen. Det fanns tveksamheter kring om lönebyrån genomförde det som ålagts dem på ett korrekt sätt. Samt rådde det också viss oklarhet kring vad som gäller enligt svensk lagstiftning. Därav beställde kunden uppdraget med en önskan om en genomlysning av nuvarande situation och tydliga rekommendationer vad som skulle kunna förbättras framgent.


Syfte med genomlysningen

Syftet med uppdraget var att identifiera olikheter mellan anställningsvillkor och faktisk lön samt få en klar bild av nuläget och vad som eventuellt behöver åtgärdas eller utvecklas.


Hur gick det till?

Uppdragets genomförande beskrivs i korthet nedan:

  • Insamling av underlag
  • Genomlysning, inläsning och genomgång av det insamlade materialet, samt kvalitetskontroll mot gällande arbetsrättslagstiftning
  • Rapportgenerering
  • Presentation av analysen och rekommendationer framåt


Vad kunden fick

  • Genomlysning för korrekt nulägesbild och tydliggjorda avvikelser
  • Rekommenderade och prioriterade åtgärder
  • Framtidssäkring av anställningsvillkor och lön i bolaget


Genom att arbeta nära kunden och verkligen förstå behovet och genom att bidra med vår expertkunskap, landade vi rätt. Vi samlade in relevanta underlag och kunde på så vis skapa en väldigt god bild av nuläget för att belysa avvikelser och förbättringsområden på ett för kunden betydelsefullt sätt. Genomförandet var mycket uppskattat och vi fick höra saker som:


”Tack, detta gav mig ett tydligt beslutsunderlag för rätt beslut framåt!”

Utöver det ursprungliga uppdraget så har kunden också valt att gå vidare och samarbeta med oss kring rådgivning och utveckling av fler delar i sin verksamhet.Vi berättar gärna mer! 

Kontakta oss via mejl


Background pattern
SE INSPIRATION Inspiration_icon

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Orcana använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies