INSPIRATION

Uppdrag: Ledningsgruppsutveckling

Kunduppdrag

Ett uppdrag över tid för att ena ledningsgruppen, lära känna varandra bättre, förstå olikheter, styrkor och svagheter för lyckad fortsatt utveckling framåt!


Kunden var mitt i att implementera en ny organisation som var bättre rustad för deras kunder och leveranser. Den nya organisationens ramar var satta och vi kom in i skedet vid rekrytering och tillsättning av chefsroller till den nya organisationen. Den nya ledningsgruppen skulle etableras, gruppen skulle utvecklas till ett enat team med dess olikheter, kompetenser och erfarenheter. Vilka aktioner behövde genomföras, när, på vilket sätt och syfte med varje aktion behövdes för att stärka den nya ledningsgruppen till ett effektfullt resultat.


Syfte med Ledningsgruppsutvecklingen

Det huvudsakliga syftet med uppdraget var att få en ledningsgrupp som kompletterade varandra med sina olikheter, kunskaper och erfarenheter och med en gemensam värdegrund som var i samklang med organisationens värdegrund. Det behövdes skapas gemenskap i ledningsgruppen, man behövde lära känna varandra på flera plan, säkerställa gruppens gemensamma uppdrag samt sätta en gemensam lägsta nivå inom flera olika områden. Tidigare resultat från medarbetarundersökningar skulle också höjas och uppfattningen som attraktiv arbetsgivare skulle ökas.

Hur gick det till?

Ledningsgruppsutvecklingen omfattade flera olika moment och aktiviteter som vi redogör för kortfattat nedan:

 • Insamling av material och underlag samt inläsning
 • Djupintervjuer med beställare och ledare för ledningsgruppen
 • Bidra i rekryteringsfasen vid val av sökanden till chefsrollerna
 • Kundbesök för att på plats ta del av olika funktioner och träffa medarbetare
 • Workshops, med den nya ledningen med start om att lära känna varandra och ta fram deras framgångskompass.
 • Ledningsgruppscoaching och individuell ledarcoaching
 • En rad 2–4 timmars utbildningar som till exempel ”Ledarkommunikation”, ”7 sätt att delegera”, ”Arbetsmiljöansvar för chefer”, ”Medarbetarengagemang” med flera
 • Strukturer för beslutsfattande


Vad kunden fick

 • En enad ledningsgrupp som förstod varandras styrkor, kompetens och erfarenheter för att använda det klokt och växeldra i olika utvecklingsprojekt
 • En framgångskompass
 • Enighet om ledningsgruppens uppdrag vilket underlättade strategiarbetet
 • Gemensamma bilder om ledarkommunikation och kulturpåverkan
 • En ledningsgrupp som var trygga med varandra
 • Effektfulla och tidsminimerade ledningsgruppsmöten
 • Gemensam tydlighet i dialoger och kommunikation till medarbetare och organisationen som helhet


Genom att arbeta över tid, växelvis digitalt och växelvis på plats, gavs tiden för reflektion, återkoppling och feedback samt utrymme för att alla fick säga sitt, sin mening. Ledningsgruppen enades och kunde prestigelöst växeldra i olika frågor och i utvecklingen. De olika gemensamma workshops och utbildningstillfällena gav extra krydda i att lära känna varandra och var ett värdefullt komplement till ledningsgruppscoaching och individuell ledarcoaching. Arbetet resulterade i fler engagerade medarbetare, tydligare målbild och en effektfull ledningsgrupp. Arbetssättet har varit mycket uppskattat och vi fick höra saker som:

”Reflektion har fått en ny betydelse för mig!”
”Beslutsmötena går smärtfritt, enkelt och tar väldigt liten tid med det här arbetssättet och strukturen!”
”Wow, vilket team vi är i ledningsgruppen!”

Utöver det ursprungliga uppdraget så valde kunden att gå vidare och samarbeta med oss kring att etablera en funktion för risk- och incidenthantering.
Vi berättar gärna mer! 

Kontakta oss via mejl

Background pattern
SE INSPIRATION Inspiration_icon

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Orcana använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies