INSPIRATION

Uppdrag: Lönepolicy

Kunduppdrag

Kraftfullt verktyg som får alla att gå åt samma håll och leverera hållbart!

Kunden hade beslutat att genomföra ett projekt för att ta fram en uppdaterad koncerngemensam lönepolicy. Huvudsyftet var att skapa en tydlighet för alla om vad som gäller vid lönesättningen i koncernen. Man ville också förankra lönepolicyn i koncernens framgångsfaktorer, ta fram en lönesättning som stödjer verksamheterna samt skapar en samsyn bland lönesättande chefer och medarbetare.


Syfte med projektet Lönepolicy

 • Styra mot koncernens övergripande strategi och mål
 • Tydlighet i hur man sätter lön och samsyn mellan medarbetare och chef
 • Trygghet i att alla bedöms på samma sätt, likabehandling
 • Underlättar för lönesättande chefer


Hur gick det till?

Projektet drevs i ett antal delområden enligt nedan:

 • Framtagande av lönekriterier utifrån värdegrund, framgångsfaktorer mål, vision och syfte
 • Anpassning av befintliga mallar, processer, roller, lönestruktur etc.
 • Sammanställning och produktion av uppdaterad lönepolicy
 • Utbildning för lönesättande chefer, samt stöd och hjälp under införandet


Vad kunden fick

 • Helhetskoncept med gemensam struktur för alla bolag i koncernen
 • Förankring och delaktighet i hela koncernen
 • Tydliga beslutsunderlag
 • Implementering i alla bolag
 • Underlag för internkommunikation
 • Enat arbetssätt
 • Stöd för lönesättande chefer kring lönesamtal och lönerevision
 • Samsyn mellan chefer och medarbetare


Genom att under hela projektet arbeta med att involvera och förankra via dialoger med parter på olika nivåer i koncernen säkerställde vi att projektet tillvaratog relevanta synpunkter och feedback från hela verksamhet, vi säkerställde också att slutresultatet landade på rätt nivå för kunden. Arbetssättet var mycket uppskattat och vi fick mycket positiv feedback från kunden genom hela genomförandet. Vi fick höra saker som:

”Det här hade vi aldrig mäktat själva, tack för er tydliga styrning och support!” 
”Ni är inte som vanliga konsulter, det här känns verkligen som att det är förankrat hos oss och ingen har ifrågasatt varför vi tar in någon extern som bara kostar pengar och ändå inte förstår vår verksamhet!”


Utöver det ursprungliga uppdraget så innebar projektet också att kunden efter avslutat projekt numera uppfyller kraven i det nya lönetransparensdirektivet som träder i kraft 2026.


Vi berättar gärna mer! 

Kontakta oss via mejl


Background pattern
SE INSPIRATION Inspiration_icon

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Orcana använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies