INSPIRATION

Uppdrag: Organisationsutredning

Kunduppdrag

En funktion som var spridd över organisationen skulle enas och hållbarhetssäkras, utredningsuppdrag!


Förfrågan från kunden var tydlig; Organisationen behöver göra en extern analys av stödfunktionen för att hitta bästa möjliga upplägg och organisatoriska hemvist utifrån uppdraget med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Kunden hade ett behov av att hitta arbetssätt som gjorde det möjligt att leverera service av hög kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt. Det fanns funderingar om hemvisten och om uppdraget för stödfunktionen behövde förändras.


Syfte med organisationsutredningen

Syftet med uppdraget var att genomföra en utredning och komma med förslag på vad som skulle bli den bästa lösningen för stödfunktionen i sig och för kunden samt ur ett hållbarhetsperspektiv. Kort och gott ta fram ett genomarbetat beslutsunderlag.

Hur gick det till?

Uppdragets genomförande beskrivs i korthet nedan:

  • Genomlysning, inläsning och genomgång av det insamlade materialet
  • Djupintervjuer med ledare, leveransansvariga och medarbetare om funktionen
  • Avstämning med kundens kunder
  • Rapportgenerering
  • Presentation av utredningen och rekommendationer framåt

Vad kunden fick

  • Organisationsanalys för korrekt nulägesbild och tydliggjorda avvikelser
  • Tre möjliga lösningsförslag där vi förordade ett av dem
  • Prioriterade åtgärder
  • Beslutsunderlag till ledning


Genom att arbeta med djupintervjuer fick vi alla fakta väl underbyggt i utredningen. Tillsammans med övriga insamlade underlag kunde vi på så vis skapa en väldigt god bild av nuläget samt komma med lösningsförslag, inklusive hållbarhet avseende social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet, på ett för kunden betydelsefullt sätt. Genomförandet var mycket uppskattat och vi fick höra saker som:

”Tack, detta beslutsunderlag och den utredning ni gjort hjälper oss att fatta rätt beslut framåt!”


Vi berättar gärna mer! 

Kontakta oss via mejl

Background pattern
SE INSPIRATION Inspiration_icon

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Orcana använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies