– Vi vill skapa ypperliga ledare.

Spar energi, vinn tid och ta rätt beslut. Orcana navigerar företag rätt när förändringens vindar blåser.

VÅRA UTBILDNINGAR

Utbildning

Framgångsrik teamledare

Detta program ger dig svaren och verktygen för att gå från att vara en kämpande teamledare till att börja hantera teamledarrollen på ett framgångsrikt sätt som ger resultat och utväxling. Programmet ger dig
en plattform att stå på, du får med dig teamet och det resulterar i att du känner dig säker och blir
framgångsrik.

Utbildning

Ny som chef

Detta program ger dig svaren och verktygen för att gå från att vara en kämpande chef till att börja hantera chefsrollen på ett framgångsrikt sätt som ger resultat och utväxling. Programmet ger dig verktyg och kunskap i din ledarroll samt en stabil bas i din ledarroll som  resulterar i att du känner dig säker och blir framgångsrik.

Utbildning

Engagerade medarbetare och hållbar styrning

Statistiken pekar idag på att endast 16 procent av medarbetarna trivs på jobbet
Detta program ger dig svaren och verktygen för att gå till fler engagerade och
motiverade medarbetare i din verksamhet.
Programmet resulterar i att du  får fler engagerade medarbetare, enklare styrning och att du skapar framgång.

Skräddarsydda ledarskapsutbildningar

Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov och önskemål och erbjuder allt från endagsprogram till längre utbildningsprogram.

Nyhetsbrev

NÅGRA AV VÅRA UPPDRAGSGIVARE