– Vi utvecklar framtidens ledare och entreprenörer.

Spar energi, vinn tid och ta rätt beslut. Orcana navigerar företag rätt när förändringens vindar blåser.

VÅRA UTBILDNINGAR

Utbildning

Framgångsrik teamledare

Detta program ger dig svaren och verktygen för att gå från att vara en kämpande teamledare till att börja hantera teamledarrollen på ett framgångsrikt sätt som ger resultat och utväxling. Programmet ger dig
en plattform att stå på, du får med dig teamet och det resulterar i att du känner dig säker och blir
framgångsrik.

Utbildning

Ny som chef

Detta program ger dig svaren och verktygen för att gå från att vara en kämpande chef till att börja hantera chefsrollen på ett framgångsrikt sätt som ger resultat och utväxling. Programmet ger dig verktyg och kunskap i din ledarroll samt en stabil bas i din ledarroll som  resulterar i att du känner dig säker och blir framgångsrik.

Utbildning

Engagerade medarbetare och hållbar styrning

Statistiken pekar idag på att endast 16 procent av medarbetarna trivs på jobbet
Detta program ger dig svaren och verktygen för att gå till fler engagerade och
motiverade medarbetare i din verksamhet.
Programmet resulterar i att du  får fler engagerade medarbetare, enklare styrning och att du skapar framgång.

Skräddarsydda ledarskapsutbildningar

Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov och önskemål och erbjuder allt från endagsprogram till längre utbildningsprogram.

NÅGRA AV VÅRA UPPDRAGSGIVARE

”Problemen jag sett i dagens organisationer sitter varken hos medarbetarna eller cheferna. Ofta handlar det om organisationens olika värderingar, planering och struktur. Cheferna vet vad de behöver göra men de upplever att de inte har tid eller rätt förutsättningar att göra det.” Monica Halldin, Orcana ”Yngre generationer ställer krav på värderingstyrda organisationer samtidigt som de ska ha förmågan att navigera i ett ständigt rörligt landskap befolkat av äldre medarbetare med andra preferenser.” Kairos Future ”Den kritiska faktorn när det handlar om ledarskap i innovativa organisationer är att vara snabb och våga ta beslut på dagen.” Ishtar Touailat, Framtidens kvinnliga ledare 2018. ”Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation.
” Helge Brattgård ”Människor blir förbryllade när de ser hur lite en skicklig ledare gör och hur mycket som ändå blir gjort.” Lao Tzu