Attraktiva arbetsplatser är mer lönsamma! 

Anna Winquist intervjuas om efter-semester-ångest hos medarbetare och hur man kan möta det på ett bra och effektivt sätt.    

Anna är HR chef på Orcana med många års erfarenhet av att leda medarbetare.

Anna, vad har du för erfarenhet av medarbetare med motiga känslor eller har ångest inför att komma tillbaka till jobbet efter semestern?  

I min roll som ledare har jag haft den stora förmånen att i de allra flesta fall ha medarbetare som sett fram emot att komma tillbaka till jobbet efter semestern. Dock är det alltid en omställning och det kan kännas både jättehärligt och samtidigt lite motigt och jobbigt att återgå till rutiner, krav och måsten. Det är precis som det ska vara, för kroppen ställer om från ett semestertillstånd till att kunna hantera de utmaningar som vardagslivet innebär. Det brukar gå över ganska snabbt om man hanterar det och möter sina medarbetare på ett klokt sätt.  

Däremot om någon känner mer långvarig ångest så tar jag mig först och främst an det genom samtal och stöttning. Att tillsammans med medarbetaren reda ut vad det är som gör att hen känner så. Är det något i gruppen, är det arbetsuppgifterna, är det arbetsbelastningen eller är det kanske privat? Efter att vi benat ut grundorsaken tar vi fram en plan för hur vi beroende på orsaken, kan hantera eller förändra situationen. Behövs det så kopplar jag såklart också in företagshälsovården.  

 

Vad har du för tips till andra ledare för att hantera situationer där medarbetare får efter-semester-ångest?  

 • Möt dina medarbetare där de är och visa att du verkligen bryr dig om hur de mår.  
 • Håll ett lägre tempo de första veckorna efter semestern och låt alla komma in i arbete igen i en lagom takt.  
 • Gör något kul tillsammans.  
 • Mitt absolut vassaste tips är att börja en förändring direkt efter semestern! Då har medarbetarna oftast ett öppnare sinne och är mer mottagliga. Ta tillfället att se över kulturen och stämningen på arbetsplatsen. Vad kan ni skruva på för att få medarbetarna att känna mer glädje, delaktighet och stolthet i både företaget och sitt eget arbete? Påbörja resan dit och du får förhoppningsvis njuta av utvilade, glada och engagerade medarbetare när de kommer tillbaka från semestern nästa gång. 
 •   

Vad anser du är viktiga faktorer från företagets sida för att undvika ångest efter semestern?  

 • Att alla känner sig sedda och hörda   
 • Att alla känner sig delaktiga i bolaget  
 • Att alla vet sitt syfte och vilka förväntningar som är kopplade till rollen  
 • Att de övergripande målen och visionen är kända och tydliga  
 • Att man upplever bolaget och ledningen som transparent  
 • Och vi får inte heller glömma bort att det är jätteviktigt att faktiskt få ha kul på jobbet   

  

Hur arbetar du generellt med grupp och individ?  

För gruppen handlar det mycket om att kontinuerligt arbeta med klimatet och kulturen på arbetsplatsen såväl som ledarskapet hos alla ledare men också självledarskap.   

För den enskilda individen har det varit framgångsrikt och uppskattat med korta 1-till1-samtal varannan vecka. Det är medarbetarens tid och de samtalen styrs av medarbetaren till allra största del men det finns också tid för återkoppling och feedback åt båda håll. I en konsultverksamhet där medarbetaren är i ett annat sammanhang än den egna verksamheten, blir det än viktigare med 1-till 1-samtal. Här har vi samtalen både digitalt och på plats beroende på vad som passar för tillfället.  

Om man arbetar med detta alla månader om året är min erfarenhet är att det inte behöver bli stora konflikter i gruppen, surdegar eller ångest.

 

Vill du veta mer om hur man blir en attraktiv arbetsgivare, hör av dig till oss på info @ orcana .se