Förändring och rädslor!

Förändring och rädslor!

När jag för många år sedan började arbeta med förändringsledning läste jag på och lärde mig om olika metoder och modeller för att leda en förändring. Bland annat tog jag till mig modellen ADKAR, som jag använt vid många förändringar.
Idag träffar jag många organisationer med olika resultat av sina strategiska förändringar.

Det jag erfarit genom åren är att ibland har förändringens effekt tenderat att bli svag. Min nyfikenhet att förstå krafter i förändring har lett mig till att utforska, reflektera och utvärdera förändringsledning. Inte allt för sällan har jag stötta på tidsoptimism, att följa modellen har blivit ett ändamål i sig, att förändringsledningen har ”tagit för givet” i de olika stegen, inte tar rädslor och motstånd på allvar samt bristande kommunikation och dialog med medarbetare och intressenter.

Varje grupp eller organisation har sin historia som påverkar framtiden, de har sin nuvarande situation samt medarbetarnas nuvarande situation.
Det händer att jag träffar medarbetare som har skapat sin sanning om att de inte kommer att kunna byta arbetsgivare eller arbete under deras resterande yrkesverksamma liv. De är inställda på att göra något 40 timmar i veckan som de inte är motiverade till, och kanske helt enkelt mår dåligt av fram till sin pension. Mitt i detta sker ständigt förändringar.

Vid all förändring möts vi mer eller mindre av rädsla och ovilja eller kanske avundsjuka.

När jag hjälper mina kunder idag har jag med mig dimensioner på förändringsledning som ingen modell kan ta hänsyn till.
En ny riktning, en nu kurs ska vara enkel!

Jag heter Monica Halldin och arbetar med sådan som nästan ingen annan gillar, strategisk förändring!
I mina uppdrag står jag för mångårig erfarenhet och kunskap, mod, kommunikation samt smarta och enkla lösningar som skapar effekt. Jag brinner för motiverade och engagerade mänskor, ledarskap och intuition samt att prata om sådant som är viktigt och prata om det som det sällan pratas om.

Vägvis vid förändring!

Förändringsledaren, Monica Halldin, Orcana