Hållbart är lönsamt och en investering i företagets framtid.

Hållbarhet behöver inte vara svårt 

 ”Jag hör så ofta att företagare säger att de inte är i gång med hållbarhetsomställningen för att det verkar krångligt, man vet inte var man skall börja och att det kommer ta på lönsamheten. Men faktum är att det inte behöver vara krångligt och framför allt är det lönsamt.  Men allra viktigast är att omställningen är ett måste om man vill stå stark in i framtiden. De företag som inte ställer om kommer att konkurreras ut” säger Christina, hållbarhetschef på Orcana.  

Här följer några snabba tips från henne. 

 1. Just do it! som Nike proklamerar. 
Det gäller att bara bestämma sig för att köra och komma i gång. 

 2. Fundera på vad ni faktiskt gör redan idag

Antagligen gör ni saker som ni inte tänker på ingår i hållbarhetsarbetet.  Hållbarhet handlar ju inte bara om miljö utan innefattar även social och ekonomisk hållbarhet. Enklast är att börja inom de två områdena och plocka lågt hängande frukt. Det ger positiv energi och mersmak. 

3. Identifiera ert största påverkansområde 

Fundera på var ert företag har som mest påverkan och vad ni själva påverkas av och lägg fokus där.  

4. Involvera hela företaget 

Hållbarhet är inte en ensak för ledningsgruppen eller en hållbarhetsansvarig. Det berör alla.  Att förstå sin funktions påverkan och känna sig delaktig är viktigt så att hållbarhetsarbetet genomsyrar hela verksamheten. Annars blir det bara ord och ingen handling. 

5. Tydlig målbild 

Precis som med det flesta områden är det viktigt definiera tydliga mål och delmål med en ansvarig person.  Dessa skall hänga ihop med er övergripande affärsplan. Målsättning förenklar genomförande och uppföljning. 

6. Använd en tydlig struktur

För att underlätta det operativa arbetet och uppföljning av actions underlättar det med en tydlig struktur.  

 Vill ni veta mer eller behöver hjälp att komma i gång tveka inte att kontakta oss! 

 Info (a) orcana.se